KompjutoriAko želite potpuno novi kompjutor upućujemo vas gdje vam je najbolje obaviti kupovinu.

Skrećemo vam pozornost na sve zamke vaše buduće kupovine.

Pomažem u instalaciji kupljene opreme i educiram vas u njenom korištenju.

Pomažem vam u savladavanju programa i radu na kompjutoru.