Tiens zdravlje iz Kine

najtraženiji kineski preparati u svetu


Kineska tradicionalna medicina

Savremena zapadna medicina uslovno tretira čoveka kao biosocijalni sistem sa piramidalnim principom građe i u toj piramidi izdvaja dva nivoa: niži – fizičko telo i viši – psiha ili ljudska svest.

Istočna medicina dublje predstavlja sistem građe čoveka i izdvaja u njoj četiri nivoa: fizičko telo, meridionalni sistem, emocije i psihu. Pri tome, svaki viši nivo utiče na niži. Bolest, prema predstavama lekara Istoka, često nastaje u umu, a zatim se realizuje na materijalnom nivou. Ali kod oboljenja fizičkog tela obavezno postoji poremećaj na nivou psihe i emocija.

Harmonija viših nivoa uslovljava harmoniju nižih nivoa. U svojim pristupima istočna medicina uzima u obzir integritet i međusobnu povezanost svih nivoa organizma.

Ako se lekari zapadne škole bave bolesnicima i malo mogu da pomognu pacijentima koji se nalaze u stanju pred bolest, lekari tradicionalne istočne medicine smatraju da se njihov zadatak sastoji u tome da: jačaju zdravlje zdravih, povećavaju rezerve zdravlja pacijentima koji se nalaze u stanju pred bolest i, najzad da leče bolesne.

Istočna filozofija zdravlja je jedinstveni sistem pogleda na odnos čoveka i Vasione koja ga okružuje, gde čovek predstavlja mikrokosmos koji se nalazi u vasionskom makrokosmosu.

Teorija kineske medicine može se podeliti na sedam glavnih učenja, od kojih svako predstavlja neodvojivi deo integralne teorije kineske medicine:

 • Koncepcija „U-SIN“
 • Koncepcija „JIN-JANG“
 • Učenje o energiji ČI
 • Učenje CIN-LO o vezama (meridijanima) organizma
 • Klasifikacija sindroma oboljenja
 • Uzroci i mehanizmi razvoja bolesti


Osnovi pogled na svet stanovnika istočnih zemalja od davnina je bio dualistička kosmogonska koncepcija postojanja dve suprotstavljene sile – „JIN“ i „JANG“, koji su prvobitno nastali iz jedinstvene energije Či. To se desilo pod dejstvom prvobitne materije „TAJCI“ (bukvalno značenje – „Velika Granica“).


Od drevnih vremeno ispravno postavljeni temelji, a to je da su ljudi koji su se brinli o zdravlju bili plaćani za zdrave, a bili kažnjavani ako su im klijenti bili bolesni(vlastela i car). Tako da je u temelje TKM bilo zdravlje, a ne bolest. Čovjek se promatra kao cjelina.

Osnovne metode koje su se razvile u kineskoj medicini obuhvaćaju:
 • akupunkturu
 • tui-na terapiju,
 • refleksologiju,
 • biljnu medicinu

U tradicionalnoj kineskoj medicini  pet su elemenata (drvo, vatra, zemlja, metal i voda) temeljni elementi našeg univerzuma koji odgovaraju Proljeću, Ljetu, Kasnom Ljetu, Jeseni i Zimi te ljudskoj jetri, srcu, slezeni, plućima i bubrezima. Moramo obratiti pozornost na Proljeće zbog čišćenja, na Ljeto zbog prilagodbe, na Jesen zbog mineralizacije i na Zimu da bi održali ravnotežu između ljudskog tijela, okoliša i prirode.


 

Godišnja doba

U tradicionalnoj kineskoj medicini pet su elemenata (drvo, vatra, zemlja, metal, voda) temeljni elementi našeg univerzuma koji odgovaraju Proljeću, Ljetu, Centru, Jeseni i Zimi te ljudskoj jetri, srcu, slezeni, plućima i bubrezima.

Moramo obratiti pozornost na:
 
 • Proljeće zbog čišćenja,
 • Ljeto zbog prilagodbe,
 • Jesen zbog nadoknađivanja i
 • Zimi da bi se održala ravnoteže između tijela i okoliša.

Zato je važno prilagoditi svoju prehranu godišnjem dobu. Naravno ako nismo svoj organizam nikada čistili onda je važno prvo napraviti taj korak i to hranom ili dpodacima prehrani.  Nakon toga svaka naša terapija bit će uspješnija.